Rozvrh hodin

          

  1 2 3 4 5 6
PO Čj Čjs M Čj Vv  
ÚT Čj M Tv Čj Hv  
ST M Čjs Čj Řkn  
ČT Čj M Ba Čj    
Tv M Čj    

Čj - český jazyk, M - matematika, Čjs - člověk a jeho svět, Ba - barevná angličtina, 

Hv - hudební výchova, - pracovní činnosti, Vv - výtvarná výchova,  Tv- tělesná výchova

Řkn - římsko - katolické náboženství

 

Čj, M, Hv, Vv, Ba  - Mgr. Iva Čečotková

Pč - Mgr. Marie Sikorová

Čjs - Mgr. Taťána Filipčíková

Tv - Mgr. Marlene Holeksová

Řkn - Mgr. Petra Klimková

 

 


Kontakt

Mgr. Iva Čečotková

558 358 231
ŠD - 725 493 098Třídní samospráva:

Předseda třídy

Místopředseda třídy:

Energetická a ekologická hlídka

Služba týdne: